[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Đại Đông, Thẩm Hà (2), Tân Thành, Hoàng Cô, Thiết Tây, nhóm học Pháp ở Thiết Tây, nhóm học Pháp ở Thẩm Hà và đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, nhóm học Pháp khác ở thành phố Thẩm Dương (13), tỉnh Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/沈阳大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–392518.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share