[MINH HUỆ 10-09-2019]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Cáp Nhĩ Tân (03); Khu Hô Lan, Cáp Nhĩ Tân; Đường Hồng Kỳ, Cáp Nhĩ Tân; Nhóm học Pháp khu Nam Cương, Cáp Nhĩ Tân; Nhóm học Pháp Hạnh Phúc, Cáp Nhĩ Tân; Huyện Tân, Cáp Nhĩ Tân (04); Ngũ Thường, Cáp Nhĩ Tân (05); Song Thành, Cáp Nhĩ Tân; Huyện Mộc Lan, Cáp Nhĩ Tân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/哈尔滨大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–392575.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share