[MINH HUỆ 10-09-2019]

Đệ tử Đại Pháp cùng các nhóm học Pháp tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân (18); Nhóm học Pháp tại Trường Xuân (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/长春大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–392588.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share