[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Một cặp vợ chồng tại Hành Thủy; Nhóm học Pháp bốn người tại thành phố Hành Thủy; Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc; Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Vĩnh Niên, thành phố Hàm Đan; Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Chương Nam, huyện Ngụy, thành phố Hàm Đan; Đệ tử Đại Pháp tại Thương Châu; Đệ tử Đại Pháp tại Nam Hoàn, Thương Châu; Một nhóm học Pháp tại Thừa Đức (02); Đệ tử Đại Pháp tại Thừa Đức (02); Đệ tử Đại Pháp tại Ngô Kiều; Một đệ tử Đại Pháp tại Hàm Đan; Một nhóm học Pháp tại thành phố Hàm Đan; Đệ tử Đại Pháp cùng sáu thành viên trong gia đình tại thành phố Hàm Đan; Đệ tử Đại Pháp cùng bốn người thân trong gia đình tại thành phố Hàm Đan; Hai chị em gái ở thành phố Hàm Đan; Một nhóm học Pháp ba người tại huyện An Bình, thành phố Hành Thủy; Đệ tử Đại Pháp tại huyện Ngô Kiều, thành phố Thương Châu; Một đệ tử Đại Pháp cùng toàn thể gia đình tại khu Phong Phong, Hàm Đan; Đệ tử Đại Pháp tại hương Nam Lý Nhạc, huyện Khúc Chu, thành phố Hàm Đan (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–392586.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share