[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huyện An Đạt, Tuy Hoá (2); huyện Bột Lợi, Thất Thai Hà (3); thôn Vĩnh Hằng, huyện Bột Lợi, Thất Thai Hà; Mẫu Đan Giang; Hắc Long Giang; khu Đông Phương Hồng; Hạc Cương; huyện Ninh An, Mẫu Đan Giang; thôn Đông Cương, huyện Bột Lợi, Thất Thai Hà; Thất Thai Hà (2); nhóm học Pháp ở Thất Thai Hà; ngành lâm nghiệp Hắc Long Giang; Kiến Tam Giang;  khu Kim Sơn Đồn, Y Xuân; nhóm học Pháp huyện Bột Lợi, Thất Thai Hà; Hắc Hà.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–392595.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share