[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Niễn Tử Sơn (5), Tề Tề Cáp Nhĩ (10), huyện Phú Dụ (3), Kiến Hoa (2)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/齐齐哈尔大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–392534.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share