[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Bắc Kinh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Khu Nam Uyển; khu Gia Viên Lộ; khu Xương Bình (2); Bắc Kinh (6); khu Duyên Khánh; khu Triêu Dương (3);  khu Môn Đầu Câu (2); khu Lỗ Cốc, Thạch Cảnh Sơn; khu Thạch Cảnh Sơn; Mã Gia Bảo; thôn Dương Tống, khu Hoài Nhu; nhóm học Pháp khu Xương Bình; khu Bình Cốc.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–392537.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share