[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Cáp Nhĩ Tân kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huyện Mộc Lan (5); nhóm học Pháp khu Bình Phòng (2); khu Bình Phòng (6); nhóm học Pháp huyện Mộc Lan (4); Cáp Nhĩ Tân (2).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/哈尔滨大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–392540.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share