[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Thạch Gia Trang kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp khu Tân Hoa; Thạch Gia Trang (13); huyện Tân Tập (2); huyện Chánh Định (2); nhóm học Pháp khu Kiều Tây; khu Tân Hoa (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/石家庄大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–392550.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share