[MINH HUỆ 30-12-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 16 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 9 học viênPháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 15 học viên bị bắt giữ phi pháp.

42356119629fedd16ec795d7544a1df9.jpg

1. [Thượng Hải]Ông Lưu Thuận Minh bị kết án tù

2. [Thành phố Hoa Điện, tỉnh Cát Lâm] Ông Phó Nhân Giang bị đưa tới nhà tù

3. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm]Bà Tôn Linh Mẫn bị tạm giam

4. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên]Bà Hoàng Hương Linh chính thức bắt

5. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc]Ông Lý Kế Đức bị tra tấn trong tù

6. [Thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông]Bà Trương Ái Ly chính thức bị bắt

7.[Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông]Bà Lý Ái Hương và bà Hách Tác Trân bị bắt giữ

8.[Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông]Ông Tào Đông bị đưa tới nhà tù

9.[Thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông]Ông Tống Bảo Khánh bị đưa tới nhà tù

10.[Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông]Ông Tôn Bình Hoa bị tạm giam

11.[Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông]Bà Vương Ái Qua bị kết án tù

12.[Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc]Ba học viên bị tạm giam

13.[Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc]Bà Quách Thi Huệ bị bắt giữ

14.[Thành phố Ma Thành, tỉnh Hà Bắc]Ông Hùng Hữu Nghĩa và các học viên khác bị bắt giữ

15.[Thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh]Bà Vương Lê bị kết án tù

16.[Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây]Ông Dương Hiểu Đông bị kết án tù

1.[Thượng Hải] Ông Lưu Thuận Minh bị kết án tù

Ông Lưu Thuận Minh, ở quận Mẫn Hàng, đã bị kết án 18 tháng tù giam tại Tòa án Quận Phụng Hiền vào ngày 25 tháng 12 năm 2018.

2.[Thành phố Hoa Điển, tỉnh Cát Lâm] Ông Phó Nhân Giang bị đưa tới nhà tù

Ông Phó Nhân Giang bị Tòa án Thành phố Hoa Điển kết án 5 năm tù giam. Ông bị đưa tới Nhà tù Công Chủ Lĩnh vào ngày 28 tháng 11 năm 2018.

3.[Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Bà Tôn Linh Mẫn bị tạm giam

Bà Tôn Linh Mẫn, ở khu Thanh Phương, thị trấn Pháp Đặc, huyện Thiên Đức, đã bị các công an thuộc Đồn Cảnh sát Thiên Đức bắt giữ vào ngày 23 tháng 12 năm 2018. Bà hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Nam Sơn.

4.[Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Hoàng Hương Linh chính thức bị bắt

Bà Hoàng Hương Linh, ở quận Tân Đô, bị các cảnh sát mặc thường phục ở Đồn Cảnh sát Thành Tây bắt giữ vào ngày 21 tháng 11 năm 2018. Bà bị giam giữ hình sự, và bà chính thức bị bắt giữ theo lệnh của Viện Kiểm sát Quận Thành Tây vào ngày 27 tháng 12.

Các bên tham gia bức hại bà Hoàng:

Cung Quế Liên, Chánh án Tòa án Quận Tân Đô: +86-28-68903129, +86-28-68903001, 86-13008188992

Chu Truyền Sinh, Phó Chánh án: +86-28-68903007, +86-18010509168

Tưởng Hồng, Trưởng Phòng Công tác Chính trị: +86-28-68903006, +86-13908086924

5.[Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Lý Kế Đức bị tra tấn trong tù

Ông Lý Kế Đức, 68 tuổi, bị kết án vào ngày 1 tháng 11 năm 2018. Ông bị đưa tới Nhà tù Kích Động, tại đó, các lính canh đã tra tấn ông vào ngày 25 tháng 12.

6.[Thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Ái Ly chính thức bị bắt

Bà Trương Ái Ly, ở khu Mỏ dầu Thắng Lợi đã bị đưa tới trại tạm giam Đông Dinh vào ngày 25 tháng 11 năm 2018. Bà chính thức bị bắt vào ngày 29 tháng 12.

Các bên tham gia bức hại bà Trương:

Phòng An ninh Nội địa Thành phố Đông Dinh: +86-546-8926012

Hộ Đại: +86-18706665929

Trình: +86-15205460567

7.[Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Ái Hương và bà Hách Tác Trân bị bắt giữ

Hai học viên cao tuổi là bà Lý Ái Hương và bà Hách Tác Trân, ở huyện Gia Tường, đã bị các cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Quận Vạn Trương bắt giữ vào sáng ngày 28 tháng 12 năm 2018, khi hai bà đang đi phát lịch Pháp Luân Công ở Vạn Trương.

8.[Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Ông Tào Đông bị đưa tới nhà tù

Ông Tào Đông, ở thôn Trương Gia, huyện Cao Thanh, đã bị giam giữ ở trại tạm giam Cao Thanh hơn một năm nay. Ông bị kết án bốn năm tù giam vào tháng 12 năm 2018, và bị đưa đến Nhà tù Tỉnh Sơn Đông.

9.[Thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông] Ông Tống Bảo Khánh bị đưa tới nhà tù

Ông Tống Bảo Khánh, ở huyện Bác Hưng, bị bắt giữ tại văn phòng công ty của ông vào ngày 15 tháng 7 năm 2018. Ông bị đưa tới trại tạm giam Huyện Bác Hưng. Ông bị kết án hai năm tù vào tháng 12 và hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Tỉnh Sơn Đông.

10.[Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Tôn Bình Hoa bị tạm giam

Bà Tôn Bình Hoa, ở thôn Nam Sơn, thị trấn Mộc Dục Điếm, thành phố Lai Dương, bị các cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Mộc Dục Điếm bắt giữ vào sáng ngày 28 tháng 12 năm 2018. Bà bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Lai Dương.

11.[Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Ái Qua bị kết án tù

Bà Vương Ái Qua, 69 tuổi, bị Tòa án Quận Hoàng Đảo kết án một năm tù giam và nộp phạt 5000 Nhân dân tệ vào ngày 26 tháng 12 năm 2018. Bà bị các cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Phổ Đông đưa tới trại tạm giam Phổ Đông sau khi tuyên án. Song, trại giam này đã từ chối nhận bà sau khi kiểm tra sức khỏe. Do vậy, bà Vương đã được về nhà.

12.[Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị tạm giam

Bà Vương Hiểu Quân, bà Hách Ly Cần, và bà Vương Văn Kiệt, ở huyện Thanh Long đã bị các cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Mộc Đầu Đẳng bắt giữ vào sáng ngày 23 tháng 12 năm 2018. Các bà đang bị tạm giữ tại trại tạm giam Huyện Thanh Long.

Các bên tham gia bức hại ba học viên:

Tống Học Cường, Trưởng Đồn Cảnh sát Mộc Đầu Đẳng: +86-13903340818

Trương Lập Quốc: Trưởng ban Chính trị: +86-13833533915

Tôn Kiến Vỹ, Cảnh sát: +86-13780580775

Trương Văn Hoa: +86-13582405727

13.[Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc] Bà Quách Thi Huệ bị bắt giữ

Bà Quách Thi Huệ, ở khu Thường Thanh Hoa Viên, quận Đông Tây Hồ, bị bắt vào ngày 15 tháng 12 năm 2018, khi bà đang phân phát các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công tại Công viên Trung Sơn. Nhà bà cũng bị lục soát.

14.[Thành phố Mã Thành, tỉnh Hà Bắc] Ông Hùng Hữu Nghĩa và các học viên khác bị bắt

Ông Hùng Hữu Nghĩa và năm học viên khác đã bị cảnh sát quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán, bắt giữ vào trưa ngày 25 tháng 12 năm 2018.

15.[Thành phố Phương Thành, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Lê bị kết án tù

Bà Vương Lệ bị Tòa án Thành phố Phương Thành kết án 3 năm tù giam.

16.[Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Ông Dương Hiểu Đông bị kết án tù

Ông Dương Hiểu Đông bị kết án 3 năm tù giam vào ngày 18 tháng 12 năm 2018. Ông đã kháng án, nhưng vài ngày sau đó tòa trung thẩm tuyên bố sẽ giữ nguyên bản án ban đầu. Hồ sơ vụ việc của ông Dương hiện đã được gửi trở lại Tòa án Huyện Liên Hồ.

Các bên tham gia bức hại ông Dương:

Lưu Quần, Chánh án: +86-29-87626450, máy lẻ 8103

Thân Mỹ Ninh, Thẩm phán: +86-29-87627239


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/30/379539.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/13/174612.html

Đăng ngày 24-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share