Lời chúc gửi Pháp hội Đài Loan [2016]

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share
© Copyright Minghui.org 1999-2024