Lời chúc gửi Pháp hội Đài Loan [2016]

Gửi các đệ tử Đại Pháp Đài Loan: Chào tất cả!
Gửi các đệ tử từ địa phương khác tới tham gia Pháp hội: Chào tất cả!

Trước hết chúc Pháp hội của chư vị thành công viên mãn!

Những năm nay khi các đệ tử Đại Pháp tại [Trung Quốc] Đại Lục ở trong bức hại tàn khốc, các đệ tử Đài Loan đã khởi tác dụng hết sức tốt đẹp, hết sức xuất sắc. Đồng thời hai bên bờ với chế độ khác biệt, đối đãi khác nhau với đệ tử Đại Pháp; bản thân [việc đó] chính là chế nhạo lớn nhất đối với chính quyền tà ác. Nhưng dù trong hoàn cảnh thế nào đi nữa, thì yêu cầu đối với người tu luyện là như nhau. Tu luyện là tu nhân tâm, tu chính mình; khi có vấn đề, khi có mâu thuẫn, khi có khó khăn và bị đối xử bất công bằng, thì vẫn có thể hướng nội tìm trong bản thân mình, thế mới là tu luyện thật sự, mới có thể đề cao không ngừng, mới có thể đi cho chính con đường tu luyện, mới có thể tiến về viên mãn!

Hãy trân quý cơ duyên vạn cổ này!
Hãy trân quý cơ hội tu luyện này!
Hãy trân quý con đường chư vị đã đi!

Sư phụ [ở điểm] cuối cùng đang chờ đợi chư vị!

Một lần nữa chúc Pháp hội thành công.

Cảm ơn mọi người!

Sư: Lý Hồng Chí
27 tháng Mười Một, 2016


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2016/11/27/338246.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/28/160129.html, http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/28/160119.html
Dịch ngày: 1-12-2016; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

lưỡng ngạn: hai bên bờ; trong ngữ cảnh bài này, một bên là Trung Quốc Đại Lục, một bên là Đài Loan; một bên đàn áp học viên Pháp Luân Công, một bên ủng hộ học viên hoạt động tự do.