Đào sa

Chính Pháp tại giai đoạn cuối cùng rồi; những nhân tố can nhiễu ấy trong vũ trụ cũng đang từ những học viên mà lôi ra những [ai] không thể tinh tấn; ví như: (1) lý trí không ‘thanh’, (2) ngôn hành lộn xộn mãi, (3) tâm chấp trước không tống khứ, ngày càng phình to lên, tạo thành việc nhìn ra ngoài, cầu bên ngoài rất mãnh liệt, mất cả lý trí. Thủ pháp chúng can nhiễu, vẫn là khiến người ta trong khi chấp trước mất cả lý trí liền làm đầu não mê muội hẳn đi, thực hiện những việc có hại cho học viên, có hại cho Chính Pháp; từ đó khiến những vị ấy [dẫu] muốn quay đầu làm tốt lại mới cũng rất khó khăn. Vì một khi đã tạo thành tổn hại to lớn cho học viên, khiến những học viên ấy bị rớt xuống, thậm chí rơi vào lô bị đào thải, thì nợ nghiệp to lớn ấy hoàn trả thế nào đây? Hơn nữa họ huỷ ấy lại là đệ tử Đại Pháp, điều ấy có gì khác với khởi tác dụng bức hại trong Chính Pháp không? Tội cũng đồng như tà ác vậy.

Bây giờ một đám đặc vụ lấy danh nghĩa ‘học viên’ mà lập ra website tà ác chính là đang làm loại việc này; thậm chí còn lấy danh nghĩa Mỹ Ca để phô phang lừa phỉnh thế này thế khác. Mỹ Ca là đang ở bên tôi; điều đó làm sao có thể như vậy? Hiện nay can nhiễu đối với học viên ở Đài Loan là khá lớn; mà vẫn còn có một số người không lý trí trong các học viên đang giúp tà ác truyền website đó. Làm như thế, chư vị là đứng bên phía tà ác, đang tham gia bức hại học viên, đang huỷ học viên. Những học viên do chư vị truyền bá mà bị huỷ mất ấy chính là tội nghiệp to lớn mà chư vị không hoàn trả sạch nổi, chư vị thử nghĩ xem làm sao đây?

Thế nào đi nữa, Chính Pháp vẫn tiến hành. Tôi đề nghị rằng tất cả [những ai] từng truyền bá website của đặc vụ ấy, hãy gấp rút vãn hồi tổn thất do chư vị tạo thành, kéo trở lại những ai bị chư vị truyền bá website của đặc vụ ấy. Rò mất một [ai] thì chư vị đều sẽ theo họ cùng bị đào thải. Lý của vũ trụ chính là: Một sinh mệnh vô luận đã làm gì, họ đều phải có trách nhiệm với điều ấy. Sư phụ là từ bi, đệ tử Đại Pháp đều đang cứu người, nhưng Chính Pháp là nghiêm túc. Mong rằng những [ai] đầu não nhất thời hôn ám mà ‘trợ Trụ vi ngược’, tự biết phải hành xử thế nào cho đúng.

Lý Hồng Chí
26 tháng Hai, 2008

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ chú định diễn nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2008/2/26/173178.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/2/27/94831.html.
Dịch ngày 28-2-2008. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

đào sa: bỏ sạch cát đi. Trích dẫn: “Sóng lớn cuốn cát đi—tu luyện chính là điều như vậy—còn lại mới là vàng thật sự” (“Đại lãng đào sa, tu luyện tựu thị giá ma hồi sự, thặng hạ đích tài thị chân kim”) («Chuyển Pháp Luân», Bài giảng thứ sáu).
thanh: thuần khiết, tĩnh lặng, sạch sẽ, rõ ràng; ngoài nghĩa gốc này ra, cũng có thể có nghĩa như trong từ thanh tỉnh (tỉnh táo).
trợ Trụ vi ngược: giúp vua Trụ làm điều bạo ngược; vua Trụ là một hình tượng đại bạo chúa đại vô đạo từ thời Trung Quốc cổ xưa.

Share