Thanh tỉnh

Phiên âm:
Thanh tỉnh

Đại Pháp đồ, mạt khứ lệ,
Tát đán ma, toàn băng hội.
Giảng chân tướng, phát chính niệm,
Yết hoang ngôn, thanh lạn quỷ.

Lý Hồng Chí
2002 niên 9 nguyệt 1 nhật

Diễn nghĩa:
Tỉnh táo rõ ràng

[Các] đồ đệ Đại Pháp, [hãy] gạt lệ,
Quỷ Sa-tăng [đã] sụp đổ hoàn toàn.
Giảng rõ tướng, phát chính niệm,
Vạch trần lời giả dối, thanh [lý] những quỷ hư nát.

Lý Hồng Chí
1 tháng Chín, 2002

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo).

Cũng như các bài thơ khác của Sư phụ, bạn đọc nên đọc thẳng phần nguyên tác để hiểu cho chính xác; phần diễn nghĩa chỉ để tham khảo.

lạn quỷ: quỷ hư nát, hư hỏng (rotten demon).

Bản tiếng Hán: https://www.falundafa.org/book/chigb/jw_85.htm.
Bản tiếng Anh: https://www.falundafa.org/book/eng/jw_85.htm.

Dịch từ tiếng Hán ngày 15-9-2002. Bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share