Võng tại thu

Phiên âm:
Võng tại thu

Bạo ác kỷ thời cuồng
Thu phong dĩ kiến lương
Lạn quỷ tâm đảm hàn
Mạt nhật khán tuyệt vọng.

Lý Hồng Chí
2002 niên 9 nguyệt 14 nhật

Diễn nghĩa:
Chiếc lưới đang thu [xiết] lại

[Kẻ] ác bạo ngược còn ngông cuồng được bao lâu nữa
Cái lạnh của gió thu [nay] đã thấy được rồi
Quỷ hư nát tâm mật cóng lạnh [sợ hãi]
Ngày tàn là thấy tuyệt vọng

Lý Hồng Chí
14 tháng Chín, 2002

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo).

Cũng như các bài thơ khác của Sư phụ, bạn đọc nên đọc thẳng phần nguyên tác để hiểu cho chính xác; phần diễn nghĩa chỉ để tham khảo.

lạn quỷ: quỷ hư nát, hư hỏng (rotten demon).

Bản tiếng Hán: https://www.falundafa.org/book/chigb/jw_86.htm.
Bản tiếng Anh: https://www.falundafa.org/book/eng/jw_86.htm.

Dịch từ tiếng Hán ngày 15-9-2002. Bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share
© Copyright Minghui.org 1999-2024