Chính niệm chính hành

Phiên âm:
 Chính niệm chính hành

Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ

Lý Hồng Chí
2002 niên 5 nguyệt 29 nhật

Diễn nghĩa:
 Niệm chân chính hành sự chân chính

Bậc Đại Giác không e ngại khổ
Ý chí vốn hun đúc bằng kim cương
Không có chấp trước vào sống và chết
[Đi] trên con đường Chính Pháp một cách ung dung thanh thản

Lý Hồng Chí
Ngày 29 tháng Năm năm 2002

Chú thích (của người dịch chỉ để tham khảo)
Dịch từ bản tiéng Hán, có tham khảo bản tiếng Anh, lần đầu ngày 5 tháng Sáu năm 2002.
Bản tiếng Hán: https://www. Falundafa. Org/book/chigb/jw_76. Htm
Bản tiếng Anh: https://www. Falundafa. Org/book/eng/jw_76. Htm
Quý vị hãy cố gắng đọc nguyên tác để hiểu; phần diễn nghĩa chỉ để tham khảo.

Share