Sư phụ chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới!

Lý Hồng Chí
11 tháng Hai, 2002

 

Ghi chú của người dịch: 12-2-2002 là mồng một tết Nhâm Ngọ

Share