Hí nhất đài

Phiên âm Hán-Việt:
 Hí nhất đài

Thiên tác mạc, địa thị đài,
Vận càn khôn, thiên địa khai.
Vạn cổ sự, vi Pháp lai,
Pháp Luân chuyển động tân tam tài.

Lý Hồng Chí
2002 niên 2 nguyệt 5 nhật

 

Diễn nghĩa:
 Chỉ là một đài diễn kịch

Trời làm màn, đất là đài [sân khấu],
[Xoay] vận càn khôn [vũ trụ], thiên địa [trời đất] khai [mở].
Vạn sự việc cổ xưa, vì Pháp mà đến,
Pháp Luân chuyển động tam tài mới.

 

Tạm dịch:
 Hí nhất đài

Trời làm màn, đất là đài,
Xoay vận càn khôn, thiên địa khai.
Vạn sự cổ xưa vì Pháp đến,
Pháp Luân chuyển động tân tam tài.

Lý Hồng Chí
Ngày 5 tháng Hai năm 2002

Chú thích của người dịch: Dịch từ bản tiếng Hán (https://www. Falundafa. Org/book/eng/jw_67. Htm) lần đầu ngày 16-2-2002. Người đọc nên cố gắng đọc nguyên tác để nắm chính xác nội dung; phần diễn nghĩatạm dịch chỉ để tham khảo.

Tam tài: tức là thiên-địa-nhân. Tân tam tài: tức là tam tài mới, đưa lại tam tài mới.

Share