Dùng chính niệm mà xét vấn đề

Hiện nay các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc sử dụng truyền hình để giảng rõ chân tướng cho nhân dân, đó là đang vạch trần bức hại của tà ác, là đang cứu độ các chúng sinh vốn chịu độc hại do tà ác lừa dối, là hành động từ bi vĩ đại.

Tập đoàn lưu manh chính trị của tà ác đối với các đệ tử Đại Pháp hoàn toàn không kể gì đến pháp luật nào hết; không được lại vì tâm sợ hãi mà phủ định [hành vi] trong khi giảng thanh chân tướng của các đệ tử Đại Pháp. Bất kể tà ác bức hại thế nào, điều chờ đợi các đệ tử Đại Pháp đều là viên mãn, điều chờ đợi các sinh mệnh tà ác chỉ là ở trong địa ngục mà bồi thường một cách không ngưng nghỉ cho hết thảy những gì họ đã làm để can nhiễu và bức hại đối với Chính Pháp và các đệ tử Đại Pháp.

Lý Hồng Chí
Ngày 8 tháng Ba năm 2002

Ghi chú của người dịch: bản dịch ngày 10 tháng Ba năm 2002; có thể được chỉnh sửa trong tương lai.
Nguyên bản tiếng Hán: http://www. Falundafa. Org/book/chigb/jw_72. Htm

Share