Chúc Pháp hội Đài Loan [2012]

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share