Gửi Pháp hội tại Pháp [2007]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội tại Pháp: Chào tất cả!

Hiện nay hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp làm đều là để giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh. Pháp hội cũng là hội tổng kết những điều thể hội trong học Pháp tu luyện và giao lưu về giảng chân tướng cứu độ con người thế gian hiện nay. Đồng thời tìm ra những thiếu sót, để sau này thực hiện tốt hơn. Vì vậy Pháp hội nhất định phải đạt được tác dụng [ấy].

Nhân dịp này, tôi hy vọng rằng Phật Học Hội các nơi cũng phát huy tác dụng, gánh trách nhiệm, thực hiện tốt công tác điều phối ở các địa phương, không được phu diễn, lại càng không được thấy khó là lùi, cũng không được gác bỏ các học viên bất đồng ý kiến, vì họ đều là đệ tử của tôi.

Hiện nay ở các nơi còn tồn tại vấn đề phối hợp trong các hoạt động tập thể, ví như có học viên khi thảo luận vấn đề mà quá cường điệu bản thân, tranh luận mãi không thôi, như thế ảnh hưởng đến công tác các đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp, nhân tâm quá mạnh mẽ cũng dễ bị tà ác dùi vào chỗ sơ hở quấy rối các việc, khiến sự việc không xong được. Khi ấy cần phải chiểu theo an bài thống nhất của Phật Học Hội mà làm; bất kể cá nhân nhận thức thế nào, đều phải vứt bỏ cái tâm ấy đi để phối hợp. Mong rằng mỗi cá nhân đệ tử Đại Pháp đều có thể nhận thức được rằng giảng chân tướng mới là trọng yếu.

Cuối cùng, chúc Pháp hội thành công viên mãn, các đệ tử Đại Pháp chính niệm càng ngày càng mạnh mẽ.

Lý Hồng Chí
21 tháng Mười Một, 2007

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch và chỉ chủ định diễn giải chữ nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://minghui.ca/mh/articles/2007/11/25/167160.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/11/25/91617.html.
Dịch ngày: 27-11-2007. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Phu diễn: qua loa, làm lấy lệ

Share