Lại luận bàn về chính trị

Các học viên Pháp Luân Công ở trong phản [đối] bức hại, khi sử dụng hình thức giảng thanh chân tướng của người thường để nhắm vào sự bôi nhọ Pháp Luân Công một cách lưu manh của Trung Cộng, đã thật sự vạch trần toàn diện tại sao chính quyền lưu manh Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, đồng thời khiến người dân thế giới hiểu rõ Pháp Luân Công. Một khi người dân thế giới đều hiểu rõ tình huống chân thực, thì cuộc bức hại này sẽ không cách nào duy trì tiếp nữa. Trong bức hại, những thủ đoạn do lưu manh Trung Cộng sử dụng cũng như mức độ tà ác của bức hại, đều khiến người ta nhận rõ bản chất của Trung Cộng. Vậy nên, để điên đảo thị phi, Trung Cộng đã tung tin giả dối rằng học viên Pháp Luân Công “làm chính trị”, làm mê hoặc những ai bị Trung Cộng dẫn dắt tư tưởng nhưng lại tưởng rằng mình đã sáng suốt, nhằm mưu đồ duy trì cuộc bức hại, tạo ra “căn cứ lý luận” cho cuộc bức hại. Thực ra, “chính trị” của nhân loại không phải là theo chuẩn mực của kẻ bức hại. Nếu “chính trị” [ấy] có thể vạch trần bức hại, “chính trị” có thể chấm dứt bức hại, “chính trị” có thể trợ giúp giảng thanh chân tướng, “chính trị” có thể cứu độ chúng sinh, thì cái gọi là “chính trị” ấy có những điểm tốt đẹp đến thế, thì cứ làm cũng tốt thôi. Mà xem như then chốt là xuất phát điểm của người tu luyện là chấm dứt bức hại, chứ không phải vì chính quyền của con người mà làm “chính trị”. Người tu luyện đối với quyền lực không hề có mưu cầu; mà trái lại, người tu luyện là vứt bỏ chấp trước và dục vọng của người thường đối với quyền lực. Vậy nên, khi giảng thanh chân tướng, nếu lại có người đề xuất ra những lời thiếu lý trí như vậy, còn chưa phân biệt rõ là cần khiển trách cuộc bức hại hay là “chính trị”, thì hãy nói những lời của tôi trên đây cho họ nghe.

Các đệ tử Đại Pháp khi giảng thanh chân tướng, đã thấu tỏ rằng cứu độ con người là rất khó khăn; hơn nữa các đệ tử Đại Pháp ngay bản thân đang bị bức hại mà vẫn cứu người. Những gì mà tà đảng Trung Cộng nhồi sọ con người thế gian, nhất là văn hoá đảng vốn đang đầu độc người Trung Quốc, cũng như vu khống về Pháp Luân Công được tạo ra trong cuộc bức hại, đã khiến một số người cứ mãi phụ hoạ theo Trung Cộng —nhất là những ai đã biết rõ về cuộc bức hại, nhưng chỉ vì lợi ích mà bán đứng lương tâm cho Trung Cộng— đều đang khiến nhân loại bị đẩy vào hoàn cảnh bi thảm hơn nữa trong tương lai; đồng thời đó cũng là nguyên nhân cho việc cứu người khó khăn của các đệ tử Đại Pháp. Vào thời điểm lịch sử then chốt này, các đệ tử Đại Pháp đã là có trách nhiệm cứu độ chúng sinh, vậy hãy cố làm hết sức. Thực sự cứu không được nữa, thì đó cũng là bản thân con người tự mình lựa chọn. Nếu là cơ quan truyền thông của các nước bị Trung Cộng dùng lợi ích để bịt miệng, và kênh truyền thông do các đệ tử Đại Pháp tự làm để phản bức hại và cứu độ thế nhân [bị coi] là làm “chính trị”, thì hãy dùng “chính trị” ấy một cách đường đường chính chính để vạch trần bức hại và cứu độ chúng sinh.

Lý Hồng Chí
21 tháng Hai, 2007

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://minghui.ca/mh/articles/2007/2/21/149469.html.

Có tham khảo bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/2/22/82932.html.

Dịch ngày:27-2-2007. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share