Giải thể toàn diện hết thảy loạn Thần trong tam giới đang tham dự can nhiễu Chính Pháp

Lâu nay, cựu thế lực cũng như hết thảy loạn Thần có tác dụng phản diện trong tam giới, vẫn liên tục khởi tác dụng rất xấu. Thời kỳ đầu khi các đệ tử Đại Pháp bắt đầu đắc Pháp, [chúng] đã can nhiễu nghiêm trọng đến Chính Pháp cũng như đắc Pháp tu luyện của đệ tử Đại Pháp và chúng sinh. Trước và sau năm 1999, [chúng] lại tham dự vào cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp ở các mức độ khác nhau, tăng cường khủng bố của hình thế tà ác, giúp kẻ ác làm điều bạo ngược, đã can nhiễu nghiêm trọng đến Chính Pháp. Đặc biệt khi các đệ tử Đại Pháp đang bị bức hại mà giảng chân tướng cứu độ con người thế gian và chúng sinh vào những thời khắc then chốt, thì chúng lại tham dự vào việc ngăn cản không cho con người thế gian và chúng sinh được cứu; đó là đang trực tiếp bức hại con người thế gian và chúng sinh. Trong đó có những vị được gọi là Thần bả trì một số tôn giáo lớn nơi nhân loại; khi tôi truyền Pháp vào thời kỳ đầu, để cho việc con người thế gian cũng có thể trở thành đệ tử Đại Pháp được đối đãi một cách công bình, nên đã bảo họ ly khai tam giới. Một bộ phận đã ly khai rồi. Nhưng một bộ phận [khác] kiên trì với lý do rằng người trong tôn giáo không tham dự vào các việc của các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp nên không ly khai, và cũng không để người trong tôn giáo được tiếp xúc với Đại Pháp; điều ấy trái với tôn chỉ truyền Pháp là “mở rộng [cửa] toàn diện, chỉ xét nhân tâm” trong lúc truyền Pháp, trái ngược [những] thích ứng với tình huống thực tế đã biến hoá trong Chính Pháp. Hiện nay chúng lại còn cực lực ngăn cản không để người tin vào tôn giáo liễu giải được chân tướng, khiến hàng tỷ người trong tôn giáo mất đi cơ hội đã chờ đợi hàng nghìn vạn năm, đưa chúng sinh vào hoàn cảnh nguy hiểm sẽ bị đào thải, thậm chí can nhiễu trực tiếp đến Chính Pháp. Vậy nên, các đệ tử Đại Pháp, vì để con người thế gian được cứu độ, giải thể toàn diện cựu thế lực và loạn Thần trong tam giới đang ngăn cản chúng sinh được cứu và hiểu biết rõ chân tướng; [đó] đã là điều nhất định phải làm. Bất kể chúng tồn tại với ngoại hình nào, bất kể chúng là hữu hình hay vô hình, bất kể chúng ở tầng thứ nào, bất kể nó có hình tượng là ai, đều giải thể và thanh trừ toàn diện. Khi bị thanh trừ thì với những tội [gây ra] cho đệ tử Đại Pháp hoặc chúng sinh, chúng tự nhiên sẽ phải hoàn trả. Nhất là những loạn Thần nào bả trì tôn giáo và thù địch với Chính Pháp cũng như việc cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp; hãy giải thể toàn diện chúng. Đối với những người trong tôn giáo, thì không cần phải có hành động giảng chân tướng đặc thù; không nhắm vào đoàn thể, chỉ nhắm vào nhân tâm, xem xét lựa chọn của chính bản thân người ta. Các đệ tử Đại Pháp hãy thực hiện ba việc một cách ổn định, không được xuất hiện nhân tâm dao động. Mong các đệ tử Đại Pháp hãy dùng chính niệm của Thần để bước đi [thật] tốt đoạn đường cuối cùng.

Lý Hồng Chí
28 tháng Hai, 2007

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).
Lịch từ bản gốc tiếng Hán: http://minghui.ca/mh/articles/2007/2/28/149906.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/3/1/83138.html.
Dịch ngày: 16-3-2007. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

 

bả trì: độc chiếm, khống chế, lũng đoạn.
liễu giải: hiểu rõ, tường tận một cách lý trí.
loạn Thần: chư Thần làm loạn.
phụ tác dụng: có tác dụng phản diện.

Share