Gửi Pháp hội Úc [2006]

Gửi toàn thể đệ tử Đại Pháp Pháp hội Úc:

Chào tất cả! Trước tiên chúc Pháp hội thành công. Pháp hội là thịnh hội của các đệ tử Đại Pháp, là cơ hội tốt để giúp nhau đề cao, là ấn chứng cho việc học Pháp tốt.

Các đệ tử Đại Pháp cần phải đi cho tốt con đường của bản thân mình, hoàn thành tốt ba việc; nhất định phải học Pháp tốt, đối đãi nghiêm chỉnh việc học Pháp. Những nơi nào đang thực thi thật tốt cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp, và có biến đổi lớn, nhất định là vì mọi người học Pháp tốt. Những đệ tử Đại Pháp nào có đề cao cá nhân nhanh chóng nhất định là vì coi trọng học Pháp. Vì Pháp là cơ sở, là căn bản của đệ tử Đại Pháp, là bảo đảm cho hết thảy, là thông lộ từ con người trở thành Thần; vậy nên tôi cũng nhân cơ hội Pháp hội Úc để nhắc nhở tất cả đệ tử Đại Pháp toàn thế giới: Vô luận là học viên mới cũ, nhất định không được vì bận rộn mà lơ là học Pháp. Học Pháp không được [chạy] theo hình thức, phải tập trung niệm đầu học [Pháp], phải thật sự chính là mình đang học [Pháp]. Đã có quá nhiều giáo huấn về phương diện này rồi. Mong rằng mọi người bước đi thật tốt trên phần đường cuối cùng [này]. Triển hiện của tương lai không còn xa nữa.

Lý Hồng Chí
18 tháng Mười Một, 2006

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://minghui.ca/mh/articles/2006/11/18/142741.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/11/18/80065.html.
Dịch ngày: 20-11-2006 Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

▪ giáo huấn: bài học răn dạy.
▪ thịnh hội: hội lớn thịnh vượng; đầy đủ đông đúc, chỉ thấy thêm không thấy kém đều gọi là thịnh.
▪ thông lộ: con đường, lối thông không trở ngại.

Share