Pháp do Sư phụ giảng tại hội nghị qua điện thoại quốc tế

Cuốn sách đó, đối với việc vạch trần bức hại của tà ác với học viên và đối với việc cứu độ con người thế gian, có thể có tác dụng nhất định; nên có thể phát hành tại xã hội người thường, cũng có thể quảng bá thật rộng nơi người thường, [và] đăng dẫn tại một số website đối ngoại nhất định. Tuy nhiên, để tránh tạo ra can nhiễu trong các học viên, [chúng ta] không được lưu truyền [nó] trong các học viên. Bất kể sự việc gì cũng không được để can nhiễu đến hình thức các học viên tiến về viên mãn và chứng thực Pháp.

Về ngôn từ nội dung, trong sách có rất nhiều chỗ là lấy tâm người thường mà biểu hiện. Đối với [học viên] dùng tâm chấp trước để viết sách vạch trần tà ác rồi vì thế mà chuyển hoá sang tà ác, thì tuyệt đối không được tuyên dương trong các học viên. [Chư vị] có biết ngụ ý của ‘chuyển hoá’ đó là gì không? Thực ra Thần thấy như sau: ‘[Cô này] đi ra vạch trần bức hại là [vì] không chịu đựng nổi; chính cái tâm [muốn] bước ra ấy mới là chấp trước thật sự chưa dứt bỏ được’. Các đệ tử Đại Pháp dẫu trong tình huống nào đi nữa, cũng không được chuyển hoá hướng sang tà ác, ngay cả vì để vạch trần bức hại; mà bản thân vạch trần bức hại cũng không phải là mục đích tối hậu trong tu luyện của các đệ tử Đại Pháp; do đó không được bắt chước theo các học viên khác vốn chưa hoàn toàn dứt bỏ được các tâm người thường, càng không được tuyên truyền trên các website nội bộ dành cho các học viên.

Tu luyện là [rất] nghiêm túc, điều tôi [dạy] bảo chư vị tu là trở thành Thần, đồng thời có thể chứng thực Pháp; vì thế mới truyền cấp Đại Pháp cho chư vị, cho chư vị vinh diệu vĩnh viễn chưa từng có trước đây. Chứ không phải bảo chư vị đơn thuần trở thành ‘anh hùng’ nơi người thường trong việc phản đối bức hại này; mà là chứng thực Pháp trong khi phủ định an bài của cựu thế lực và trong bức hại, từ đó tiến về Thần.

Lý Hồng Chí
Ngày 19 tháng Giêng năm 2004

 

Dịch từ bản tiếng Hán: https://www. Falundafa. Org/book/chigb/jw_98. Htm;
Có tham khảo bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2004/1/25/44428.html.

Dịch 27-1-2004, các chú thích là của người dịch, chỉ để tham khảo. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Chú thích: cuốn sách được nói đến tại bài kinh văn này, theo hiểu biết riêng của người dịch, là nói về một cuốn sách được xuất bản tại Đài Loan, mang tên «Tĩnh thuỷ lưu thâm» (nước lặng chảy sâu).

Share