Tết Nguyên Đán năm 2004, Sư phụ chúc mừng các đệ tử Đại Pháp

(Lý Hồng Chí, ngày 31 tháng Chạp năm 2003)

Gửi các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc,
Gửi các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới:

Chúc mừng năm mới!

Thương tang nhất thuấn thị thời gian,
Chính Pháp tạo tựu tân kỷ nguyên;
Du du tuế nguyệt vinh dữ khổ,
Chỉ vi thử thời liễu hồng nguyện.

Vì chúng sinh, vì chứng thực Đại Pháp, hãy tinh tấn trên con đường của chư Thần! Viên dung của tương lai vĩnh viễn là cùng tồn tại với sự vinh diệu của chư vị!

Lý Hồng Chí
Ngày 31 tháng Chạp năm 2003

*
* *

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/12/31/63683.html

Có tham khảo bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2003/12/31/43675.html

Dịch ngày 1-1-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

* Bể dâu (thương tang): chốn xưa là bể rộng nay thành nương dâu, ngụ ý qua bao năm tháng thăng trầm.

* Chớp mắt (thuấn gian): chỉ trong nháy mắt, kể như rất mau chóng vậy.
* Tuế nguyệt: năm tháng của cuộc đời.

Bài thơ trên tạm dịch như sau:
Bể dâu chớp mắt, là chuyện thời gian,
Chính Pháp tạo thành kỷ nguyên mới;
Đằng đẵng bao đời, quang vinh và đau khổ,
Đều chỉ để giờ đây, [hoàn thành] nguyện lớn.

Cũng như các bài thơ khác của Sư phụ, đọc giả nên đọc phần phiên âm để hiểu rõ nghĩa

Share