Đại Pháp hảo

Phiên âm Hán-Việt:
Đại Pháp hảo

Pháp Luân Đại Pháp hảo
Đại khung Pháp quang chiếu
Chính Pháp hồng thế qua
Phương tri vô hạn diệuPháp Luân Đại Pháp hảo
Tiệm nhập thế nhân đạo
Chúng sinh thiết mạc cấp
Thần Phật dĩ tại tiếu

Lý Hồng Chí
2002 niên 4 nguyệt 25 nhật

Diễn nghĩa:
Tạm dịch:
 

Đại Pháp là tốt

Pháp Luân Đại Pháp là tốt
Ánh sáng của Pháp chiếu soi gầm trời rộng lớn
Cái thế lớn mạnh của Chính Pháp đi qua
Kỳ diệu vô hạn rồi mới biết

Pháp Luân Đại Pháp là tốt
Dần dần đến cõi thế gian con người
Chúng sinh chớ có sốt ruột
Thần Phật đã đang mỉm cười rồi

Lý Hồng Chí
Ngày 25 tháng Tư năm 2002

 

Đại Pháp hảo

Pháp Luân Đại Pháp hảo
Pháp quang chiếu đại khung
Thế lớn Chính Pháp qua
Mới biết diệu vô cùng

Pháp Luân Đại Pháp hảo
Tiến nhập thế nhân đạo
Chúng sinh không phải vội
Thần Phật đang cười rồi

Lý Hồng Chí
Ngày 25 tháng Tư năm 2002

 

Chú thích của người dịch: Dịch từ bản tiếng Hán (https://www. Falundafa. Org/book/chigb/jw_73. Htm) lần đầu 28 tháng Tư năm 2002. Đọc giả cố gắng đọc nguyên tác để hiểu ý nghĩa, phần diễn nghĩatạm dịch chỉ để tham khảo.

Share