Lời chúc đến Pháp hội tại New York

Gửi Pháp hội tại New York: Chào tất cả!

Trước hết, chúc Pháp hội thành công!

Lịch sử giao phó cho các đệ tử Đại Pháp là hết thảy những điều vĩ đại nhất. Hết thảy những gì chư vị đang làm hiện nay đều là thần thánh nhất, hết thảy những gì chư vị làm đều là vì chúng sinh, hết thảy những gì chư vị làm đều là vì chúng sinh mà sáng tạo tương lai.

Tại quá khứ của lịch sử, chư vị đã sáng tạo những gì huy hoàng cần có cho nhân loại; hiện tại của lịch sử, Đại Pháp giao phó cho chư vị sứ mệnh cứu độ chúng sinh; [tại] tương lai của lịch sử, hết thảy những gì thuần chính của chư vị chính là điều bảo đảm cho sự thành trụ bất phá của Đại Khung. [Chư vị] hãy đi tốt trên con đường của mình; những sinh mệnh được đắc cứu sẽ là những sinh mệnh của chư vị; hết thảy những gì chư vị làm chính là hết thảy những gì thành tựu cho viên mãn của chư vị.

Lý Hồng Chí
1 tháng Hai, 2002


Chú thích của người dịch

Dịch từ nguyên tác Hán văn: https://www.falundafa.org/book/chigb/jw_64.htm
Bản dịch lần đầu ngày 4-2-2002. Có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác. Các chú thích của người dịch chỉ để tham khảo.

Đại Khung: gầm trời rộng lớn.
Thành trụ bất phá: hình thành (thành) ổn định (trụ) không thể phá (bất phá).

https://vi.falundafa.org/jw/kinh_van_20020201.html

Share