Gửi Pháp hội Đài Loan 2021

Bản dịch Tiếng Việt.

Bản dịch song ngữ Trung Việt (chỉ để tham khảo).

Lưu ý: Đây là bản draft 1.

Share