Bản dịch thô và bản dịch hoàn tất

Nói chung, các giai đoạn dịch thuật được diễn ra như sau:

1. Bản dịch thô số 0, draft 0: Bản dịch thô sơ bộ ban đầu. Nhóm dịch thực hiện bản dịch đầu tiên từ nguyên bản tiếng Trung, có nhiều chỗ chưa kiểm tra kỹ, chưa có đối chiếu bản tiếng Anh. Bản dịch này chỉ có thể nói là để tham khảo, chưa tính là khả dụng (dùng được).

2. Bản dịch thô số 1, draft 1: Bản dịch thô sau khi hoàn thành phần đối chiếu với bản tiếng Anh. Nhóm dịch thuật nhận các góp ý, cũng đối chiếu với bản dịch tiếng Anh, và chỉnh sửa cho thích đáng. Có thể coi đây là bản dịch phiên bản đầu tiên mà nhóm dịch tin tưởng là đã có thể dùng được.

3. Bản dịch hoàn tất: Bản dịch kết quả của quá trình dịch thuật hoàn tất. Sau khi bản dịch thô số 1 được đăng trong một quãng thời gian nhất định (thường là 1 tháng), nhóm dịch nhận các ý kiến góp và chỉnh sửa lại, thì sẽ kết thúc tình trạng “draft” (dịch thô), và được nhóm dịch tính đó là kết quả của quá trình dịch thuật. Đây là kết quả mà nhóm dịch chính thức công bố.

Lưu ý A: Thời đầu, nhóm dịch thuật chỉ đăng bản dịch kết quả sau khi quá trình dịch thuật kết thúc (tức là bản dịch hoàn tất), chứ không công bố bản dịch thô (vì đó là chỉ là sản phẩm trung gian). Nhưng sau đó phát hiện rằng nhóm dịch thuật tiếng Anh là có công bố bản dịch thô, cho nên nhóm dịch tiếng Việt cũng là theo cách làm này. Làm theo cách này, một mặt, là đáp ứng mong mỏi của quảng đại cộng đồng học viên mau chóng có được bản dịch kinh văn để đọc sớm, mặc dù bản đó chưa hoàn thiện. Mặt khác, làm theo cách này thì cũng là cho phép nhóm dịch tiếng Việt nhận được ý kiến góp ý của cộng đồng học viên ngay trong quá trình dịch, cho phép việc dịch thuật được hoàn thiện hơn, phục vụ đọc giả tốt hơn.

Lưu ý B: Thông thường, nếu học viên nào muốn in ra thì nên là phải đợi bản dịch hoàn tất mới được, không nên in bản dịch thô, vì nó chưa hoàn tất và có thể phải chỉnh sửa. Nếu muốn in gấp thì cũng là in bản dịch thô số 1 (draft 1). Giai đoạn draft 0 là có thể chỉnh sửa rất nhiều, nhất là với bài kinh văn dài. Các câu chữ, dù là không sai nghĩa, nhưng vì để đọc thuận tai hơn, tránh hiểu lầm, tìm cụm từ thích hợp hơn, v.v., nói chung đều dẫn đến chỉnh sửa trong giai đoạn này.

Lưu ý C: Các học viên và cũng là đọc giả được khuyến khích là góp ý chỉnh sửa trong giai đoạn bản dịch thô, như vậy sẽ giúp nhóm dịch thuật làm việc được tốt hơn, và cũng là tốt hơn cho cộng đồng học viên. Nhất là khi đang công bố bản dịch thô số 0. Còn sau khi công việc dịch thuật đã hoàn tất, thì lúc đó có những học viên đã in rồi; cho nên nói chung là nếu đọc giả có ý kiến gì thì nên góp ý luôn trong giai đoạn dịch thô.

Tất nhiên, dù gọi là “bản dịch hoàn tất”, nhưng nếu tương lai phát hiện chỗ cần phải chỉnh sửa thì vẫn là sẽ chỉnh sửa. Nói “hoàn tất” ở đây là nói hoàn tất giai đoạn dịch thuật lần đầu này.

▪ ▪ ▪

Công bố bản dịch phân đoạn

Khi là bài giảng Pháp rất dài, thì nhóm dịch thay vì đợi thời gian lâu mới công bố bản dịch, thì có thể phân đoạn công bố: Dịch phần giảng Pháp và công bố luôn, sau đó lại thêm phần hỏi-đáp sau. Nếu phần hỏi-đáp cũng rất dài, thì riêng phần hỏi-đáp cũng có thể công bố theo cách phân đoạn như vậy.

Cách làm này cũng là theo cách làm của nhóm dịch thuật tiếng Anh, cũng là mong muốn phục vụ cộng đồng học viên được tốt hơn.

Share