Gửi Pháp hội Ấn Độ đầu tiên

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội đầu tiên ở Ấn Độ: Chào tất cả!

Mong rằng các đệ tử Đại Pháp Ấn Độ cũng như các đệ tử Đại Pháp dân tộc khác: học Pháp thật tốt, học Pháp cho nhiều, thường xuyên học Pháp, trở thành người tu luyện Đại Pháp chân chính, gánh vác trách nhiệm hồng truyền Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.

Chúc Pháp hội chư vị thành công viên mãn!

Lý Hồng Chí
26 tháng Chạp, 2009

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2009/12/26/215075.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://clearwisdom.net/html/articles/2009/12/26/113391.html.
Dịch ngày: 29-12-2009. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share