Cảm khái

感慨

風雨十年蓮滿庭
橙黃紫綠九霄明
金 剛百煉清純現
真念化開滿天晴-
法徒慈悲世間行
善念救人除邪靈
一路正念神在世
滿載而歸眾神迎

李洪志
二零一零年六月二十九日

Cảm khái
Phong vũ thập niên liên mãn đình
Chanh hoàng tử lục cửu tiêu minh
Kim cương bách luyện thanh thuần hiện
Chân niệm hoá khai mãn thiên tình
Pháp đồ từ bi thế gian hành
Thiện niệm cứu nhân trừ tà linh
Nhất lộ chính niệm Thần tại thế
Mãn tải nhi quy chúng Thần nghinh

Lý Hồng Chí
Nhị linh nhất linh niên lục nguyệt nhị thập cửu nhật

Diễn nghĩa

Cảm khái

Sau một thập niên mưa gió, hoa sen nở khắp sân
Bầu trời cửu tiêu trong sáng với bảy sắc cầu vồng
Kim cương [qua] luyện trăm lần hiện ra vẻ thanh thuần
Chân niệm hoá mở đầy khắp bầu trời trong xanh
Đồ đệ Đại Pháp hành sự từ bi ở thế gian
[Với] Thiện niệm cứu độ thế nhân và diệt trừ tà linh
Con đường chính niệm [ấy là] Thần tại thế gian
Thuyền đầy trở về, được chúng Thần nghênh đón

Lý Hồng Chí
29 tháng Sáu, 2010

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch ngày 30-6-2010 từ nguyên tác tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2010/6/29/226210.html.
Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/6/30/118265.html.
Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát với nguyên tác
chanh hoàng tử lục: vàng chanh, vàng, tím, xanh lục; ngụ ý là các màu sắc, bảy sắc cầu vồng
cửu tiêu: tầng trời cửu tiêu (trong văn hoá Trung Hoa), hiểu đại khái là bầu trời cao

thiên tình: bầu trời trong xanh, trong sáng
bách luyện: trăm lần luyện rèn, kiểu như sắt qua rất nhiều lần rèn đập tinh luyện mà thành tinh thiết

mãn tải nhi quy: thuyền đầy trở về

Share