Lời chúc gửi Pháp hội Argentina [2016]

Gửi các học viên tham gia Pháp hội Argentina: Chào tất cả!

Đại Pháp là Pháp của vũ trụ, là Pháp thành tựu các sinh mệnh, muốn đắc được Ông, thì nhất định phải thật sự tĩnh tâm lại không ngừng học tập, đọc hiểu Ông, làm người chiểu theo yêu cầu của Pháp, làm một người tu luyện, đó mới là đệ tử Đại Pháp; ‘luyện’ là phụ trợ của tu luyện, hai cái này thiếu một là không được. Tuy nhiên Pháp to lớn nhường này, truyền ra ở thế gian thì cũng nhất định có mục đích khác. Là vì đạo đức xã hội đang bại hoại, đạo đức nhân loại rơi xuống sẽ mang đến nguy hiểm cho nhân loại, do đó Đại Pháp là vì để cứu độ chúng sinh mà truyền ra thế gian, cho nên đệ tử chân tu là có trách nhiệm cứu độ chúng sinh.

Hãy trân quý! Đây là điều không gặp được từ vạn cổ xưa nay!

Chúc Pháp hội thành công! Cảm ơn mọi người.

Sư: Lý Hồng Chí
27 tháng Mười Một, 2016

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2016/11/29/338336.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/29/160149.html, http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/29/160163.html
Dịch ngày: 1-12-2016; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share