Chúc Pháp hội Đài Loan [2012]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Đài Loan: Chào tất cả!

Tu luyện Đại Pháp về hình thức là khác với bất kể tu luyện nào trong lịch sử, là vì chư vị có trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp —sứ mệnh thần thánh cứu độ chúng sinh vào thời khắc then chốt của lịch sử nhân loại— Đưa chân tướng tới con người thế gian, dường như đơn giản, nhưng quan hệ tới tương lai của chúng sinh. Muốn làm tốt việc này, thì ắt phải tu tốt chính bản thân mình.

Pháp hội của chư vị là giao lưu với nhau trong tu luyện, tìm ra những thiếu sót trong tu luyện, từ đó tinh tấn hơn lên. Do đó, Sư phụ chúc Pháp hội chư vị thành công viên mãn, chúc chư vị tinh tấn hơn nữa trong tu luyện.

Lý Hồng Chí
18 tháng Mười Một, 2012

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2012/11/18/265399.html.
Dịch ngày: 18-11-2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share