Gửi Pháp hội tại Nhật Bản [2017]

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share