Tâm tự minh

Tâm tự minh

Pháp độ chúng sinh Sư đạo hàng

Nhất phàm thăng khởi ức phàm dương

Phóng hạ chấp trước khinh chu khoái

Nhân tâm phàm trọng nan quá dương

Phong vân đột biến thiên dục truỵ

Bài sơn đảo hải phiên ác lãng

Kiên tu Đại Pháp khẩn tuỳ Sư

Chấp trước thái trọng mê phương hướng

Thuyền phiên phàm đoạn đào mệnh khứ

Nê sa đào tận hiển kim quang

Sinh tử phi thị thuyết đại thoại

Năng hành bất hành kiến chân tướng

Đãi đáo tha nhật viên mãn thời

Chân tướng đại hiển thiên hạ mang
Lý Hồng Chí

1999 niên 10 nguyệt 12 nhật

(2000 niên 5 nguyệt 22 nhật phát biểu)

Diễn nghĩa:

Tâm tự sáng tỏ, tự biết

Pháp cứu độ chúng sinh, Sư phụ dẫn lối

Một cánh buồm căng lên, trăm triệu cánh buồm giương theo

Vứt chấp trước xuống, thuyền nhẹ bơi nhanh

Tâm của người phàm nặng nề, khó mà vượt nổi đại dương

Gió mây đột biến, trời như sập xuống

Núi lở biển động, sóng lớn cuộn lên

Vững lòng tu Đại Pháp, theo sát Sư phụ

Mang chấp trước quá nặng nề, mê mờ mất cả phương hướng

Thuyền lật buồm đứt, tháo chạy để toàn mạng

Lọc hết bùn cát, lộ ánh vàng kim

Chuyện sống chết không qua việc nói thuyết mà biết được

Có thể làm được hay không mới thấy rõ chân tướng

Đợi cho đến ngày viên mãn

Chân tướng hiển lộ rõ, toàn thiên hạ ngỡ ngàng không hiểu

Tạm dịch:

Tâm tự minh

Pháp độ chúng sinh, Thầy dẫn lối

Một buồm căng, trăm triệu thuyền theo

Xả chấp trước, thuyền thời nhẹ lướt

Nặng phàm tình, biển rộng sao qua

Gió mây chợt chuyển, trời muốn sập

Núi lở biển gầm, sóng cuộn dâng

Sát theo Thầy, vững tu Đại Pháp

Chấp trước nhiều, lạc hướng chốn mê

Thuyền lật buồm tan, chạy thoát thân

Cát bùn đãi sạch, thấy vàng chân

Chỗ sinh tử, nói nhiều chẳng đặng

Làm được không, mới thật tỏ tường

Một mai cho đến ngày viên mãn

Sự thực lộ ra mới bàng hoàng

Lý Hồng Chí

12 tháng Mười, 1999

(Công bố 22 tháng Năm, 2000)


Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2000/5/22/117.html

Share