Một lần nữa chúc Pháp hội Châu Âu thành công viên mãn

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Châu Âu:

Chào tất cả! Mong rằng chư vị từ Pháp hội này có được những thu hoạch, có được chỗ đề cao; trong giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh có thể tìm được những chỗ chưa hoàn thiện, về sau thực hiện sẽ tốt hơn. Cũng mong rằng những học viên nào vẫn chưa tinh tấn lắm có thể tìm ra chỗ cách biệt, bước ra xuất lai, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chư vị. Thời gian không chờ đợi người ta đâu! Chúc mừng chư vị một lần nữa.

Lý Hồng Chí

16 tháng 11, 2008

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2008/11/19/190066.html

Bản tiếng Anh: https://www.falundafa.org/book/eng/articles/20081116A.html

Dịch tháng: 11-2008. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share