Gửi Pháp hội Canada [2007]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Canada: Chào tất cả!

Hình thế Chính Pháp tiến triển rất nhanh, các đệ tử Đại Pháp chứng thực Đại Pháp cùng chính niệm cứu độ chúng sinh cũng đang giải thể một lượng lớn hết thảy những loạn thần, và lạn quỷ có tác dụng bất hảo; từ đó khiến hình thế ở thế gian đã phát sinh biến hóa từ căn bản. Nhưng thấy được hình thế tốt [của chúng] đã mất, nhân tố tà ác cũng như tà đảng, và tà linh kia cũng đang giãy dụa lần cuối; vì vậy các đệ tử Đại Pháp càng phải làm tốt các việc giảng chân tướng, cứu độ con người thế gian và chúng sinh. Càng về cuối càng không được buông lơi, càng về cuối càng phải học Pháp thật tốt, càng về cuối chính niệm phải càng đầy đủ.

Hãy mở Pháp hội như một Hội lớn [cho] cùng nhau đề cao! Chúc Pháp hội thành công viên mãn!

Lý Hồng Chí
19 tháng Năm, 2007.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch và chỉ chủ định diễn giải chữ nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://minghui.ca/mh/articles/2007/5/19/155202.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/5/20/85913.html.
Dịch ngày: 21-5-2007. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share