Chúc toàn thể các đệ tử Đại Pháp trên thế giới và tại Trung Quốc một Tết Trung Thu tốt đẹp!

Phiên âm:

Toàn thế giới Đại Pháp đệ tử, Trung Quốc Đại Lục Đại Pháp đệ tử Trung Thu Tết hảo!

Chí Bất Thoái (tống từ)

Siêu việt thời không Chính Pháp cấp
Cự nạn chí bất di
Tà ác phong cuồng bất mê đồ
Trừ ác chỉ đương bả trần phất

Đệ tử tẩu chính Đại Pháp lộ
Quang diệu nhân gian tam giới xuất
Pháp đồ tinh tấn chí bất thoái
Vạn cổ gian tân chỉ vi giá nhất hồi

Lý Hồng Chí
Nhị linh linh ngũ niên cửu nguyệt thập bát nhật Trung Thu

Diễn nghĩa:

Chúc toàn thể các đệ tử Đại Pháp trên thế giới, và tại Trung Quốc một Tết Trung Thu tốt đẹp!

Không thoái lùi ý chí (thể thơ Tống từ, triều đại nhà Tống)

Chính Pháp rất gấp rút vượt xa khỏi thời không
Gặp khó nạn lớn mà không lay chuyển ý chí
Tà ác điên cuồng không làm mê mờ lối đi
Diệt trừ tà ác chỉ như phủi bụi vậy

Đệ tử đi thật ngay chính trên con đường Đại Pháp
Ánh sáng diệu kỳ ở nhân gian [khi] xuất khỏi tam giới
Đồ đệ Đại Pháp tinh tấn, không hề thoái chí
Khó nhọc từ vạn cổ đến nay chỉ vì một lúc này thôi

Lý Hồng Chí
Ngày 18 tháng Chín năm 2005
Tết Trung Thu

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo).

Cũng như các bài thơ khác của Sư phụ, bạn đọc nên đọc thẳng phần phiên âm nguyên tác để hiểu cho chính xác; phần diễn nghĩa chỉ để tham khảo.

Bản tiếng Hán: https://minghui. Ca/mh/articles/2005/9/18/110684.html.

Bản tiếng Anh: https://clearwisdom. Net/emh/articles/2005/9/18/65062.html.

Dịch từ tiếng Hán ngày 1-10-2005. Bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share