Gửi Pháp hội tại Prague

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội tại Prague:

Chào tất cả!

Chúc Pháp hội của chúng ta triển khai thành công.

Mọi người hãy cùng nhau đề cao, phát huy phong thái cao của các đệ tử Đại Pháp, hãy làm tốt ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm, khiến Pháp hội của chúng ta triển khai thành công, có tác dụng thiết thực.

Lý Hồng Chí
Ngày 2 tháng 10 năm 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản tiếng Hán: http://minghui. Ca/mh/articles/2005/10/2/111660.html.

Bản tiếng Anh: http://clearwisdom. Net/emh/articles/2005/10/3/65536.html.

Dịch từ tiếng Hán 25-10-2005. Bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Prague (Pra-ha): thủ đô cộng hoà Czech (Séc).


Share