Đọc “Tật phong kình thảo”

Phiên âm:
Đọc “Tật phong kình thảo”

Sinh tại khổ nạn trung,

Tranh trát dĩ cầu sinh;

Nhất chiêu đắc Đại Pháp,

Hồi quy bộ biệt đình.

Lý Hồng Chí

2004 niên 7 nguyệt 19 nhật

Diễn nghĩa:
[Cảm tưởng sau khi] đọc “Gió dữ cỏ mạnh”

Sinh ra ở trong [thời] khổ nạn,

Phải cạnh tranh để mà sống;

Một khi đắc Đại Pháp,

Thì chớ có dừng bước [trên con đường] trở về [nhà].

Lý Hồng Chí

Ngày 19 tháng Bảy năm 2004

Tạm dịch:
Đọc “Tật phong kình thảo”

Sinh vào thời khổ nạn,

Tranh giành để nuôi thân;

Từ khi đắc Đại Pháp,

Bước về chớ dừng chân.

Lý Hồng Chí

Ngày 19 tháng Bảy năm 2004

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/19/79809.html;

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/7/19/50438.html.

Dịch từ tiếng Hán ngày 20-7-2004. Bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Cũng như các bài thơ khác của Sư phụ, bạn đọc nên đọc thẳng phần nguyên tác để hiểu cho chính xác; phần diễn nghĩatạm dịch chỉ để tham khảo.

Tật phong kình thảo”: Tên một tiểu thuyết Trung Quốc mới đưa lên Internet gần đây; là một câu chuyện sóng gió về một học viên Pháp Luân Công khi chịu đàn áp tại Trung Quốc.

Share