Gửi Pháp hội tại Montreal, Canada

Chào tất cả! Trải qua mấy năm nay các đệ tử Đại Pháp liên tục nỗ lực và giảng thanh chân tướng, qua đó con người thế gian càng ngày càng thanh tỉnh, càng ngày càng có nhiều chúng sinh được cứu độ, đồng thời cũng đang thành tựu tương lai của các đệ tử Đại Pháp. Thật đáng mừng thay!

Pháp hội của chúng ta vẫn luôn liên tục tổng kết [những kinh nghiệm và thể ngộ của chư vị]. Khi chứng thực Pháp, qua triển khai phương thức tu luyện của các đệ tử Đại Pháp, vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện. Cần phát huy những điều tốt mà chư vị trải qua, và tăng cường chính niệm, sao cho thực hiện tốt hơn nữa các việc của các đệ tử Đại Pháp.

Pháp hội lần này cũng là một Pháp hội lớn của các đệ tử Đại Pháp, cũng là thể hiện cho việc gây dựng uy đức của các đệ tử Đại Pháp. Không được buông lơi [việc này], chúng ta hãy thực hiện tốt hơn nữa cho đến tận thời khắc cuối cùng. Chúc mọi người thành công viên mãn!

Lý Hồng Chí
Ngày 20 tháng Sáu năm 2004

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/20/77541.html;

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/6/20/49388.html.

Dịch 21-6-2004, chỉnh sửa 22-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share
© Copyright Minghui.org 1999-2024