Như Lai

Phiên âm:
Như Lai

Đới trước như ý chân lý lai
Sái sái thoát thoát tẩu tứ hải
Pháp lý tát biến thế gian đạo
Mãn tải chúng sinh Pháp thuyền khai

Lý Hồng Chí
2002 niên 5 nguyệt 13 nhật

Diễn nghĩa:
Như Lai

Mang theo chân lý như ý mà đến
Thanh thoát ung dung đi khắp bốn biển
Rắc rải Pháp lý khắp cả con đường thế gian
Thuyền Pháp chở đầy chúng sinh rời bến

Lý Hồng Chí
Ngày 13 tháng Năm năm 2002

Tạm dịch:
Như Lai

Chân lý như ý mang tới đây
Bốn biển thong dong vững bước này
Pháp lý hồng truyền thế gian đạo
Pháp thuyền khởi bến chúng sinh đầy

Lý Hồng Chí
Ngày 13 tháng Năm năm 2002

Chú thích của người dịch (chỉ có tác dụng tham khảo):
Dịch ngày 2 tháng Bảy năm 2002; từ nguyên tác tiếng Hán có tham khảo bản dịch tiếng Anh.
Bản tiếng Hán: http://www. Falundafa. Org/book/chigb/jw_82. Htm.
Bản tiếng Anh: http://www. Falundafa. Org/book/eng/jw_82. Htm.
Xin đọc giả vui lòng đọc kỹ nguyên tác để hiểu nghĩa. Phần diễn nghĩatạm dịch chỉ để tham khảo.
Đới trước như ý chân lý lai: câu thứ nhất có chữ như và chữ lai ghép lại thành từ Như Lai.
Bản dịch này có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share