Nhập vô sinh chi môn

                   Nhập vô sinh chi môn

 

Phiên âm:

Nhập vô sinh chi môn

Kỵ hổ nan hạ hổ
Nhân yếu dữ Thần đổ
Ác giả sự cán tuyệt
Đổ tử tự sinh lộ

Lý Hồng Chí
2002 niên 5 nguyệt 13 nhật

Diễn nghĩa:
Nhập vào cửa vô sinh

Cưỡi lưng hổ rồi khó mà xuống khỏi hổ được nữa
Con người muốn đánh cược với chư Thần [là sao]
Đã phạm vào hết cả những sự việc vốn của kẻ ác
Lấp kín chết cứng con đường ‘sinh’ của mình rồi

Lý Hồng Chí
Ngày 13 tháng Năm năm 2002

Chú thích (của người dịch chỉ để tham khảo)
Dịch từ bản tiéng Hán, có tham khảo bản tiếng Anh, lần đầu ngày 5 tháng Sáu năm 2002.
Bản tiếng Hán: http://www. Falundafa. Org/book/chigb/jw_75. Htm
Bản tiếng Anh: http://www. Falundafa. Org/book/eng/jw_75. Htm
Quý vị hãy cố gắng đọc nguyên tác để hiểu; phần diễn nghĩa chỉ để tham khảo.

Share