Dự

Phiên âm Hán-Việt:
 Dự

Thu bất khứ – Xuân dĩ đáo
Nhân bất tín – Toàn lai đáo
Thiên khai khẩu – Đại địa thiêu
Tà ác đoá – Hoại nhân đáo
Công dũng tiến – Quỷ khốc hào
Đại Pháp đồ – Thượng cửu tiêu
Chủ trưởng thiên địa chính nhân đạo

Lý Hồng Chí
2001 niên 12 nguyệt 30 nhật

 

Diễn nghĩa:
 Dự ngôn, tiên tri

Mùa Thu chưa qua, mùa Xuân đã tới
Những điều mà con người không tin đều đến
Trời mở miệng ra, Trái Đất bị thiêu
Tà ác lẩn trốn, những người xấu bỏ chạy
Công phụt lên, quỷ khóc gào
Những đồ đệ Đại Pháp thăng thượng lên trời
Làm chủ trời đất chỉnh lại đạo lý cõi người

Lý Hồng Chí
Ngày 30 tháng Chạp năm 2001

 

Chú thích của người dịch:

Dịch từ bản tiếng Hán (http://www. Falundafa. Org/book/chigb/jw_70. Htm) lần đầu ngày 19-2-2002.

Người đọc nên cố gắng đọc nguyên tác để nắm chính xác nội dung; phần diễn nghĩa chỉ để tham khảo.
Tiêu: mây, trời.
Cửu tiêu: chín tầng mây, trên trời.

Share