Gửi Pháp hội Miền trung Mỹ quốc tại Minnesota [2007]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Miền trung Mỹ quốc tại Minnesota: Chào tất cả!

Trước hết chúc đại hội thành công viên mãn. Sự tu luyện của đệ tử Đại Pháp, không chỉ vì để viên mãn cá nhân. Thực hiện thật tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, và cứu độ chúng sinh là điều đệ tử Đại Pháp cần phải làm. Thông qua Pháp hội, tổng kết và giao lưu thật tốt kinh nghiệm về tu luyện và cứu chúng sinh, hoàn thành tốt hơn nữa những gì đệ tử Đại Pháp nên làm, đó cũng là nguyện vọng của các đệ tử Đại Pháp. Mong rằng mọi người thông qua Pháp hội này đều có thể có thu hoạch tốt.

Lý Hồng Chí
22 tháng Chín, 2007.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch và chỉ chủ định diễn giải chữ nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://minghui.ca/mh/articles/2007/9/22/163181.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/9/23/89861.html.
Dịch ngày: 26-9-2007. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share