Gửi Pháp hội U-krai-na

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội U-krai-na: Chào tất cả!

Trước tiên, chúc Pháp hội tổ chức thành công. Sự viên mãn của các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là các Đại Giác Giả vũ trụ mới tạo thành, trách nhiệm lại càng to lớn hơn. Trong tiến trình tu luyện của chư vị, tự nhiên sẽ dung hội các chúng sinh được cứu độ cũng như sứ mệnh giải thể tà ác và can nhiễu của cựu thế lực. Chỉ có tu luyện bản thân mình cho thật tốt, thì mới có thể thành tựu được hết thảy những gì ở tương lai; do vậy, mong mỏi rằng Pháp hội này của chư vị sẽ là một hội lớn có thể thật sự khuyến khích học Pháp và đề cao.

Hỡi các đệ tử Đại Pháp, hãy tinh tấn! Vứt bỏ nhân tâm trong tu luyện dẫu khổ ải, nhưng con đường rất thần thánh.

Một lần nữa, chúc Pháp hội của chư vị thành công!

Lý Hồng Chí
26 tháng Năm, 2006

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://minghui.ca/mh/articles/2006/5/27/128960.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/28/73818.html.
Dịch ngày: 28-5-2006. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share