Vượt qua cửa tử

Có những người không coi trọng [việc] học Pháp, trong cuộc bức hại tà ác nhắm vào các đệ tử Đại Pháp, trong áp lực nặng nề của khủng bố đỏ khốc liệt, vì [còn] tâm sợ hãi mà bị tà ác dùi vào chỗ sơ hở, đã làm những điều xấu xa không nên làm đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, đã trở thành đặc vụ, [thành] tay trong cho các cơ cấu đặc vụ của ác đảng như an ninh quốc gia, tổng tham mưu, công an,… của Trung Cộng; còn có một số [người] khi thoả hiệp với tà ác, [ở mức độ] hoặc ít hoặc nhiều, hoặc lớn hoặc nhỏ, đã làm những việc đáng nhục nhã nhất đối với [tư cách là] người tu luyện. Nhưng là một sinh mệnh, trong nội tâm đều hiểu rõ rằng Đại Pháp là tốt, khi [làm] xong đều tự thấy hối hận; muốn quay trở lại tu luyện, nhưng lại bị đặc vụ Trung Cộng nắm chắc, hối hận đau khổ; mà quay trở lại thì sợ uy hiếp do bị nắm chắc thời đã từng bị đặc vụ Trung Cộng lợi dụng, và càng lo sợ hơn rằng một khi bị các đệ tử Đại Pháp khác biết được thì không còn mặt mũi nào để gặp đệ tử Đại Pháp nữa; tiến thoái lưỡng nan.

Kỳ thực, mất đi cơ duyên từ vạn cổ này và mục đích chân chính khi đến thế gian này, mới đáng sợ hơn nhiều so với chấp trước sợ mất mặt khi gặp người khác. Tu luyện chính là tu luyện, tu luyện chính là vứt bỏ chấp trước, vứt bỏ những hành vi bất hảo và các loại tâm sợ hãi của con người, bao gồm cả tâm sợ hãi này của người ta. Từ đầu đã là vì chấp trước và sợ hãi nên mới đi sang con đường sai, [nay] quay lại lại bị tâm sợ hãi kiềm chế và ngăn trở con đường quay lại.

Tâm sợ hãi sẽ khiến người ta làm điều sai lạc, tâm sợ hãi sẽ khiến người ta mất đi cơ duyên, tâm sợ hãi là một ‘cửa tử’ [trên con đường] từ người trở thành Thần. Từ đầu đã là vì phạm phải việc quá sai lầm, [nay] muốn sửa cho ngay chính thì lại sợ người khác biết. Tu luyện là [việc] nghiêm túc, sợ hãi ấy nếu vẫn để tiếp tục mãi, thì đến lúc nào đây mới có thể không bị cái tâm sợ hãi ấy kiềm chế nữa? Nhất là [những ai] vẫn luôn đang giấu diếm mọi điều nhưng lại có biểu hiện [tốt] nổi trội giữa các học viên, nếu như không vứt bỏ được chấp trước ấy, [không] vứt bỏ được hành vi tội lỗi ấy, và tâm sợ hãi ấy, thì dẫu có thực thi được nhiều công việc Đại Pháp đến mấy đi nữa cũng là đang để che giấu. Nếu như vứt bỏ được tội ác đang đè nặng trong tâm, quay trở lại, thì hết thảy những gì thực thi được đều là ‘làm tịnh’, [đều là] các việc trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp.

Tôi, là Sư phụ, vẫn luôn không nhớ kể đến những việc sai sót mà chư vị làm trong tu luyện, chỉ nhớ kể đến những việc làm được tốt và những thành tựu của chư vị; là các đệ tử Đại Pháp mà nói, cũng là [những ai] từ trong cuộc bức hại tà ác không gì sánh nổi mà vượt qua, đều hiểu biết thấm thía rằng tu luyện rất gian khổ, [và] sẽ không phải là không thông cảm cho các học viên nào mắc sai lầm; do vậy tôi nói với chư vị một lần nữa rằng: tất cả các học viên nào đã từng phạm sai lầm về phương diện này, từ nay trở đi hãy bắt đầu biểu thị công khai ra rằng [đã] vứt bỏ gánh nặng ô uế đó đi, quay trở về trong Đại Pháp. Chỉ có [cách nói] công khai hết thảy những sai lầm đó ra, thì mới thoát khỏi rắc rối và uy hiếp của đặc vụ; chỉ có công khai, thì mới có thể vứt bỏ được chấp trước và tâm sợ hãi. Tôi và các đệ tử Đại Pháp đều sẽ không giống như người thường [khi] đối đãi với các học viên đã từng đi sang con đường sai lạc trong [quá trình] tu luyện. Khi tôi mới bắt đầu truyền Pháp tại xã hội nhân loại đã biết rằng trong tu luyện sẽ xuất hiện các chủng các dạng trạng thái. Trong quá trình tu luyện của một cá nhân trở thành Thần, bởi vì ‘con người’ đang tu luyện, không phải là Thần đang tu, nên người đó trong quá trình tu luyện sẽ nhất định phạm sai sót, sẽ nhất định có khảo nghiệm mà không vượt qua được tốt, và đương nhiên cũng sẽ có sai phạm lớn. Điều then chốt là nhận thức được rồi thì có thể quyết tâm dứt bỏ được nó không. Có quyết tâm bước xuất ra thì mới là tu luyện; đấy chính là tu luyện.

Tôi mong rằng những học viên nào đã bước sang con đường sai sẽ không lại tái phạm sai lầm nữa, có thể đây là lần cuối cùng mà Sư phụ giảng Pháp cho các học viên [thuộc loại] như thế này. Hãy nắm chắc cơ duyên; vô lượng chư Thần đang dõi nhìn chư vị; tôi và các đệ tử Đại Pháp cũng đang trông chờ chư vị quay trở lại.

Lý Hồng Chí
9 tháng Năm, 2006

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo.)

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://minghui.ca/mh/articles/2006/5/9/127310.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/11/73142.html.
Dịch ngày: 12-5-2006. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác..
an ninh quốc gia, tổng tham mưu, công an: nói về Bộ An ninh Quốc gia, Bộ tổng tham mưu Quân đội, Bộ Công an.
Trung Cộng: Đảng cộng sản Trung Quốc.
tử quan: cửa ải chết người, quan ải cực kỳ nguy hiểm.
vô tỷ: không gì sánh được.

Share