Lời chúc

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội tại Atlanta: gửi lời chào tất cả!

Trước tiên tôi chúc Đại hội thành công viên mãn. Hy vọng rằng qua Pháp hội mọi người đều có thể có thu hoạch, và đi thật tốt con đường tiếp sau [của mình].

Hỡi các đệ tử Đại Pháp, chư vị là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian, là đồ đệ của Pháp đang trợ giúp Sư phụ, là các Pháp Vương của tương lai. Hãy tinh tấn, hỡi các Giác Giả đang ở thế gian; hết thảy mọi thứ hiện nay đều sẽ là huy hoàng của tương lai!

Lý Hồng Chí

Ngày 31 tháng Chạp 2005.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản gốc tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2006/1/1/117729.html.
Bản tiếng Anh: https://clearwisdom.net/emh/articles/2006/1/1/68559.html.
Dịch từ tiếng Hán ngày 9-1-2006. Bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share