Trả lời các đệ tử Đại Pháp tại Peru

Gửi các đệ tử Đại Pháp tại Peru:

[Tôi] đã nhận được thư [của chư vị]. Chư vị thật vất vả quá, tôi cũng đã biết về tình huống của chư vị.

Tu luyện của các đệ tử Đại Pháp là tu giữa người thường; đây là chưa từng có trong lịch sử xưa nay. Muốn đi cho tốt trên con đường của mỗi [người] thì sẽ có khó khăn; đối mặt với khó khăn là vì để chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh, và phá trừ an bài của cựu thế lực cũng như phản [đối] bức hại. Việc này chưa từng có tại tu luyện trong lịch sử quá khứ; đệ tử Đại Pháp là những người khai sáng, do đó trong tu luyện sẽ có những lúc làm được tốt, [và] có những lúc không biết [cần] làm thế nào. Lúc có khó khăn thì mọi người ngồi lại học Pháp thật nhiều; chỉ cần chính niệm chính hành, [thì] sẽ không có quan [ải] nào là không vượt qua được.

Thực tiễn đã chứng minh rằng con đường của các đệ tử Đại Pháp đã được đi đúng; hơn nữa được tiến bước một cách tốt đẹp phi thường. Thuận theo tiến trình Chính Pháp, hết thảy sẽ càng tốt đẹp hơn, các đệ tử Đại Pháp sẽ thành thục hơn. Tôi biết rằng khó khăn mà chư vị đang đối mặt —sẽ dần thuận theo tiến trình Chính Pháp và sự thành thục cũng như nỗ lực của chư vị— mà được giải quyết. Mong chư vị thực hiện được tốt đẹp hơn nữa; bởi vì các đệ tử Đại Pháp là hy vọng của chúng sinh.

Lý Hồng Chí
Ngày 17 tháng Chạp năm 2005.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản gốc tiếng Hán: http://minghui. Ca/mh/articles/2005/12/17/116758.html.
Bản tiếng Anh: http://clearwisdom. Net/emh/articles/2005/12/17/68063.html.
Dịch từ tiếng Hán 20-12-2005. Bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

 

thành thục: trưởng thành (thành), chín chắn (thục).

Share